By August 31, 2023

Existujú dočasné alebo trvalé posuny prahu

Vzdelávanie a povedomie o špecifickom prostredí môže výrazne pomôcť pri počúvaní hudby na koncerte. Analógia je, že je v poriadku byť na slnku primerane dlhý čas, ale nikdy sa nám neodporúča pozerať sa priamo do slnka.

Naša všeobecná sluchová skúsenosť závisí od toho, čo je pohodlné pre väčšinu poslucháčov. Malé deti sa musia naučiť vyhýbať sa dlhším obdobiam hlučnosti a ak je to možné, dopriať vnútornému uchu prestávky 20 minút alebo dlhšie.

Existuje široká škála pomôcok na ochranu sluchu, ktoré dokážu zlepšiť vystavenie sa silnému hluku, no napriek tomu umožňujú plný pôžitok z hudby na koncerte. Niektoré deti to považujú za nielen užitočné, ale aj o to žiadajú. Tieto pomôcky na ochranu sluchu menia dynamiku.

Špičkové štuple do uší vyrobené z expandujúcej peny dokážu poskytnúť tlmenie zvuku o 25 alebo 30 decibelov. Ochrana sluchu chrániče sluchu môže presiahnuť 30 decibelov. Efekt je aditívny, ak sú oboje nosené. Niektorým deťom tieto riešenia ponúkajú úľavu od úzkosti z hlasných zvukov.

Áno, môžete vziať svoje malé dieťa na hudobný koncert, ak urobíte opatrenia na ochranu jeho sluchu. Buďte pripravení odísť, ak vaše dieťa nezvládne hladiny hluku.

Krátka odpoveď je áno. Strata sluchu spôsobená hlukom je postupná, dá sa jej predchádzať a je kumulatívna. Existujú však odlišné typy straty sluchu z hlasitého hluku, ktorý spôsobuje akustickú traumu. Akustická trauma sa zvyčajne vzťahuje na jedno vystavenie hlasnému alebo intenzívnemu zvuku.

Kľúčové poznatky:

 • Riziká straty sluchu spôsobené hudbou sú dobre známe a stratégie prevencie sa líšia.
 • Neprofesionálne počúvanie hudby s vysokou intenzitou je jasne spojené s dočasným poškodením sluchu a poruchami v prostredí koncertov popovej a rockovej hudby.
 • Vzdelávanie o rizikách spojených s počúvaním hlasnej hudby môže stále zohrávať kľúčovú úlohu pri ochrane zdravia sluchu.
 • Nebezpečenstvo počúvania osobných hudobných prehrávačov alebo smartfónov bolo ťažké definovať kvôli nedostatku konsenzu v literatúre.
 • Keďže zvuky nie sú pre ucho jasne urážlivé, kým nedosiahnu 120 dB, a keďže TTS je často zákerné, vystavenie hlasitým zvukom zostáva populárne napriek zjavným rizikám.
 • Jedinečná odozva poslucháčov na zvuk hudby: na rozdiel od iných zvukov (lietadlá, kosačky na trávu atď.) môže byť hudba prehrávaná dosť nahlas bez toho, aby bola otravná, najmä ak sa hudba páči.

Existujú dočasné alebo trvalé posuny prahu. Prah znamená bod, v ktorom môžete počuť zvuk.

Dočasný posun prahu zvyčajne súvisí s akútnou stratou sluchu spôsobenou hlukom. Ide o stratu sluchu a často zvonenie alebo tinitus po vystavení silnému hluku, napríklad na hudobnom koncerte alebo po tom, čo ste boli svedkom silnej explózie.

Problém s počúvaním hlasitého hluku je skôr o trvalom vystavení hluku. Tento typ zvuku, ako je počúvanie hlasitého hluku po dlhšiu dobu, môže spôsobiť trvalé posunutie prahu alebo trvalé poškodenie.

čo je nahlas?

Každý pozná meranie zvuku pomocou decibelov (dB). Zvon sa používa zriedka a je odvodený z diela Alexandra Grahama Bella.

Decibel je relatívna jednotka merania rovnajúca sa jednej desatine bel. Vyjadruje pomer dvoch hodnôt mocniny alebo odmocninovej veličiny na logaritmickej stupnici.

Ľudia majú normálny prah okolo 0 dB. Vzhľadom na spôsob merania hlasitosti je zdvojnásobenie hlasitosti približne 10 dB.

Šepot je asi 30 dB, bežná konverzácia asi 60 dB a motor motocykla v chode asi 95 dB. Hluk nad 70 dB počas dlhšieho časového obdobia môže začať poškodzovať váš sluch. Hlasitý hluk nad 120 dB môže spôsobiť okamžité poškodenie uší.

Hluk z prostredia, akým je hudba, je príčinou straty sluchu, ktorej sa dá predísť

Hluk z nepracovných činností, ako je hudba, sa nazýva socioakúzia. Líši sa od škodlivého hluku z pracoviska a nazýva sa to strata sluchu spôsobená hlukom pri práci (ONIHL).

ONIHL je bežnejší a zvyčajne sa považuje za závažnejší problém ako socioakúzia, pretože:

 • Hrozba straty zamestnania môže ľudí presvedčiť, aby zostali v prostrediach s neprijateľne vysokou hladinou hluku.
 • Na pracovisku sa môžu zvýšené hladiny hluku udržiavať pravidelne celý deň počas mnohých rokov. Príkladom je strojáreň alebo autoservis.
 • Ochrana sluchu dietoll-official.top môže byť náročná z dôvodu bezpečnostných problémov.

Nie je prekvapením, že trvalé vystavovanie sa silnému hluku alebo socioakúzii možno považovať za „otravné“. Nepríjemná kvalita trvalého hluku sa líši u každého jednotlivca, ale vedci predpokladajú, že nepríjemná kvalita hlasitých zvukov môže slúžiť ako varovanie, že nepriaznivo ovplyvňuje zdravie alebo skutočne poškodzuje sluchový systém.

Nepríjemné, pretrvávajúce hlasité zvuky znižujú kapacitu spracovania, čím sťažujú vykonávanie úloh. Niektorí jedinci, ktorí sú obzvlášť citliví na hluk, sú menej schopní vykonávať jednoduché úlohy, ako je násobenie.

Socioakúzia aj hluk na pracovisku môžu zvýšiť únavu a podráždenosť. Ochrana proti hluku, ktorá tlmí nežiaduci hluk na pozadí, môže priniesť výrazné zlepšenie symptómov podráždenosti a únavy.

Jednoduché meranie fyzickej intenzity zvukového podnetu nemôže posúdiť potenciálne poškodenie vnútorného ucha. Ľudské ucho nereaguje rovnako na všetky frekvencie. V skutočnosti sú vysoké frekvencie oveľa škodlivejšie ako nízke frekvencie pri rovnakej úrovni hlasitosti alebo fyzickej intenzity.

Preto aj pri dlhotrvajúcej hlasnej hudbe zvukári a hudobníci často používajú zvukomery vybavené filtrom, na ktorý je ľudské ucho menej citlivé. Tento filter je známy ako A filter. Merania uskutočnené pomocou filtra A sú známe ako dBA alebo hladina A akustického tlakomera.

Čo spôsobuje dlhodobé počúvanie hlasnej hudby našim ušiam?

Mnohí odborníci sa domnievajú, že dlhodobé počúvanie hlasnej hudby môže spôsobiť poškodenie, ktoré je možné merať pomocou dočasného merania posunu prahu.

Dočasný prahový posun (TTS) označuje dočasné poškodenie sluchu, ktoré sa zvyčajne vyskytuje po vystavení intenzívnemu hluku, pričom prah je najtichší zvuk, ktorý jednotlivec rozlišuje.

Je známe, že dočasný prahový posun sa zvyšuje v konštantnom šume priamo úmerne k logaritmu času expozície a znižuje sa nepriamo úmerne k logaritmu času zotavenia.

Opakované dočasné posuny prahu môžu viesť k akumulovanému poškodeniu buniek vo vnútornom uchu, čo môže spôsobiť trvalé posuny prahu.

Presný vzťah medzi dočasnými posunmi prahu a trvalými posunmi prahu ešte nebol stanovený. Štúdie prebiehajú.

Kto je najviac ohrozený?

Rockoví a jazzoví hudobníci sú kvôli svojej hudbe na vrchole zoznamu, pokiaľ ide o vystavenie sa silnému hluku. Odhaduje sa, že trvalou stratou sluchu trpí priemerne 20 % rockových hudobníkov. Mnohí trpia tinnitusom a hyperakúziou, čo je znížená tolerancia k bežným zvukom prostredia. Iní môžu mať skreslenie zvuku a diplakúzu alebo počutie rovnakého tónu v dvoch rôznych výškach.

Ochrana sluchu sa ukázala ako účinná z dlhodobého hľadiska, ale väčšina hudobníkov sa sťažuje na ochranu sluchu, ktorá ovplyvňuje ich schopnosť podávať čo najlepší výkon.

Druhou hlavnou príčinou je používanie osobných hudobných prehrávačov (PMP) – Walkman, Discman, mp3 prehrávače atď. – ale presná strata sluchu spôsobená hudbou nie je jasná. Vlastníctvo týchto zariadení, najmä teraz pri používaní smartfónov, bolo spojené s rizikom straty sluchu.

V jednej štúdii bolo jednotlivcom odporúčané, aby jednu hodinu počúvali „hlasnú, ale stále príjemnú hudbu“ s cieľom preskúmať vnímanie nepohodlia, ako aj zmeny sluchu po expozícii. Jednotlivci hlásili pozitívne TTS 60 minút po expozícii.

Iné výskumné štúdie využívajúce osobné načúvacie prístroje nepreukázali žiadne presvedčivé dôkazy o trvalej strate alebo poškodení sluchu a iba mierne TTS po použití.

Zdá sa, že k poškodeniu vnútorného ucha dochádza u tých poslucháčov, ktorí zvyčajne prekračujú sedem hodín strednej intenzity hudby, nad 70 dB.

Pri vystavení hlasnej hudbe a iným intenzívnym zvukom existujú značné riziká. Dlhodobé vystavenie, ako je napríklad počúvanie hlasitého hluku počas dlhších časových období, je to, čo môže spôsobiť trvalé posuny prahu alebo trvalé poškodenie.

Upchatý nos je zvyčajne sprevádzaný príznakmi, ako je kombinácia upchatého nosa, kýchanie, svrbenie nosa a rinorea (výtok z nosa). Vaše oči, uši, dutiny, hrdlo a pľúca môžu byť tiež zapojené do príznakov.

Kľúčové poznatky:

 • Liečba upchatého nosa zvyčajne závisí od toho, aby ste najskôr zistili príčinu.
 • Upchatý nos je výsledkom zápalu alebo opuchu v nosovej dutine a dutinách.
 • Upchatý nos nevyhnutne vedie k sínusovému tlaku a bolestiam hlavy.
 • Domáce lieky môžu zahŕňať naparovanie, hydratáciu, odparovač, nádobu Neti a nosové spreje.
 • Pomôcť môžu voľnopredajné lieky, ako sú antihistaminiká, steroidné nosové spreje a dekongestanty.

Väčšina z nás hovorí o tom, že má upchatý nos v dôsledku bežnej nádchy alebo chrípky, infekcií dutín, alergií, nealergickej rinitídy alebo podráždenia a mnohých ďalších možných príčin. Zoznam je dlhý a pestrý.

Liečba upchatého nosa zvyčajne závisí od toho, aby ste najskôr zistili príčinu. Existujú však opatrenia, ktoré môžete prijať na podporu uvoľnenia nosa a na celkové zdravie nosa.

Najčastejším názorom je, že upchatý nos znamená, že je plný hlienu, no nie vždy je to pravda. Je pravdepodobnejšie, že upchatý nos je výsledkom zápalu alebo opuchu v nosovej dutine a dutinách. Upchatý nos nevyhnutne vedie k sínusovému tlaku a bolestiam hlavy.

Čo je vo vnútri nosa, čo spôsobuje upchatie?

Na vonkajšej strane má náš nos kosť v horných častiach a zložité usporiadanie chrupaviek v dolných častiach. Vo vnútri je stena, ktorá oddeľuje ľavú a pravú stranu, nazývaná nosová priehradka.

Contents